Get Adobe Flash player
Kto jest online
Gościmy: 3 gości, 2 Bots

WZD Okręgu

Protokół z Walnego Zebrania Delegatów z dnia 15 marca 2015 r.

Radzyń Podlaski 15.03.2015 r.

 

 

Protokół z Walnego Zebrania Delegatów Okręgu Biała Podlaska
z dnia 15.03.2015 które odbyło się w Radzyniu Podlaskim.

Zebranie otworzył i gości przywitał prezes Okręgu Marek Karpiński zaproponował uczczenie minutą ciszy pamięć kolegów, którzy w ostatnim roku odeszli z naszych szeregów. Następnie zaproponował następujący porządek zebrania (w załączniku nr 1):

 1. Otwarcie zebrania, przyjęcie porządku zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolantów.
 3. Wybór Komisji Mandatowej; stwierdzenie ważności zebrania.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdań:
  • Prezesa z działalności Zarządu,
  • Vice Prezesa ds. Finansowych,
  • Vice Prezesa ds. Lotowych,
  • Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej,
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za sezon 2014
 8. Wybór Komisji Matki
 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyborów Prezesa Okręgu.
 10. Wybór Prezesa Okręgu i ogłoszenie wyników.
 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyborów Zarządu Okręgu, OKR, OKD i delegatów na KWZD.
 12. Wybory Zarządu Okręgu i ogłoszenie wyników
 13. Wybory OKR i ogłoszenie wyników.
 14. .Wybory OKD i ogłoszenie wyników
 15. Wybory delegatów na KWZD i ogłoszenie wyników.
 16. Ukonstytuowanie się zarządu i komisji.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014,
  • nadwyżki/straty bilansowej za rok 2014,
  • organizacji Wystawy Okręgowej.
 18. Przyjęcie preliminarza budżetowego na rok 2015.
 19. Głosowanie zgłoszonych uchwał i wniosków oraz dyskusja.
 20. Zamknięcie zebrania.

Continue reading