REGULAMIN OKRĘGOWEJ WYSTAWY GOŁĘBI POCZTOWYCH OKRĘGU BIAŁA PODLASKA w 2020 R.

Celem wystawy jest wyłonienie reprezentacji gołębi na wystawę Ogólnopolską.

Organizatorem Wystawy jest Oddział ……………………….

Wystawa Okręgowa odbędzie się dnia ……………… w miejscowości …………….. ulica ………………….

Przyjęto następujące kryteria oceny, zgodne z wytycznymi PZHGP:

 • Kategoria standard Samiczki– konkursy zdobyte w latach 2019-2020, łącznie 2 000kkm z lotów powyżej 95km, w tym minimum 30%, czyli 700km w 2020r.
 • Kategoria standard Samczyki– konkursy zdobyte w latach 2019-2020, łącznie 2 500kkm z lotów powyżej 95km, w tym minimum 30%, czyli 750km w 2020r.
 • Kategoria standard Młode– 3 konkursy zdobyte w 2020r, łącznie 300 kkm z lotów powyżej 95 km.
 • Kategoria sport „A”– samiczki i samczyki- 10 konkursów w latach 2019-2020, minimum 1500kkm z lotów powyżej 95km do 400km, przy uczestnictwie 20 hodowców i 250 gołębi, na bazie 20% konkursów, o najniższym coefficiencie.
 • Kategoria sport „B”- samiczki i samczyki- 8 konkursów w latach 2019-2020, minimum 2800kkm z lotów powyżej 285km do 600km, przy uczestnictwie 20 hodowców i 250 gołębi, na bazie 20% konkursów, o najniższym coefficiencie.
 • Kategoria sport „C”– samiczki i samczyki- 6 konkursów w latach 2019-2020, minimum 3300kkm z lotów powyżej 475km, o najniższym coefficiencie.
 • Kategoria sport „D”– samiczki i samczyki- 11 konkursów w latach 2019-2020, minimum 3500kkm z lotów

– od 95 do 400km- 3÷5 lotów-przy 250 gołębiach i 20 hodowcach.

– od 285 do 600km- 2÷6 lotów- przy 250 gołębiach i 20 hodowcach.

-powyżej 475 km -1÷3 loty- przy 150 gołębiach i 20 hodowcach.

 • Kategoria sport „E”– samczyki powyżej 4500kkm, samiczki powyżej 3500kkm, w latach 2019-2020. W tej klasie zostaną nagrodzone gołębie o najwyżej liczbie konkursokilometrów.
 • Kategoria sport „F”– gołębie młode, 3 konkursy z lotów powyżej 95km, o najniższym coefficiencie, łącznie minimum 300kkm w 2020r.
 • Kategoria sport”G”- gołębie roczne, 5 konkursów z lotów powyżej 95km, łącznie minimum 500 kkm w 2020r.o najniższym coefficiencie.
 • Kategoria sport „H”- gołębie dorosłe 6 konkursów z lotów powyżej 285km, łącznie minimum 1800 kkm w 2020r.o najniższym coefficiencie.
 • Kategoria I- samiczki i samczyki 3 konkursy powyżej 500 km min. 1800 kkm w 2020 roku o najniższym coefficiencie.
 • Kategoria maraton „M”- samczyki i samiczki, 4 konkursy w latach 2019-2020 2800 kkm z lotów powyżej 700km, o najniższym coefficiencie.
 • Kategoria wyczyn– samiczki powyżej 2500kkm, samczyki powyżej 3000kkm w 2020r. W tej klasie zostaną nagrodzone gołębie o najwyżej liczbie konkursów, a następnie konkursokilometrów.
 • Kategoria wyczyn roczne- w tej klasie zostaną nagrodzone gołębie o najwyżej liczbie konkursów, a następnie konkursokilometrów w 2020r.
 • Kategoria weteran- samiczki i samczyki, w tej klasie zostaną nagrodzone gołębie o największej ilości konkursów, a następnie konkursokilometrów zdobytych za życia oraz minimum 1 konkurs w 2020r.
 • Kategoria maratończyk- samiczki i samczyki, w tej klasie zostaną nagrodzone gołębie o najwyższej ilości konkursów powyżej 700 km , a następnie konkursokilometrów zdobytych za życia w tym min. 1 konkurs z lotu powyżej 1000km lub jako młody pow. 400km. oraz min. 1 konk.powyżej 700 km w roku 2020.
 • Kategoria młode wyczyn-  gołębie młode, 4 konkursy z lotów powyżej 95km, o najniższym coefficiencie, minimum 700 kkm w tym min. jeden konkurs z lotu Okręgowego powyżej 300km. Z lotu Okręgowego można zaliczyć konkurs z listy Oddziałowej, Rejonowej lub Okręgowej przy czym przyjęta lista musi spełniać wymogi min 20 hodowców i min 250 gołebi.

Powyższe kategorie nagradzane będą w następujący sposób:

 • miejsca 1÷3- puchar i dyplom
 • miejsca 4,5- dyplom.

W kategoriach „E”, „ wyczyn” i „weteran”- nagradzane będą osobno samiczki i samczyki.

Kryterium oceny, będzie spełnienie wszystkich wymogów, zgodnie z obowiązującym regulaminem lotów PZHGP w 2019r. i 2020r.

W trakcie wystawy przeprowadzona zostanie licytacja gołębi. Cały dochód z licytacji, przeznaczony zostanie na cele charytatywne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Hodowców o przekazanie gołębi na licytację.

                                                                                     Organizatorzy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dokumenty, Komunikaty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.