Get Adobe Flash player
Kto jest online
Gościmy: 1 Bot

Komunikat w sprawie Lotu Narodowego Bruksela

  1. Zarząd Okręgu PZHGP Biała Podlaska powołał 2 punkty wkładań. Koszowanie odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 roku wg porządku:
– punkt wkładań Siedlce ul. Gospodarcza w godzinach 9 – 10, odjazd kabiny najpóźniej godzina 10:30. Przewodniczący punktu wkładań: Paweł Przybysz. – punkt wkładań Radzyń Podlaski ul. Lubelska 5a w godzinach 10 – 11, odjazd kabiny najpóźniej 11:30. Przewodniczący punktu wkładań: Marek Karpiński.
  1. Wszelkie zasady rozgrywanych współzawodnictw oraz reguły koszowania zgodne z Regulaminem Lotowo – Zegarowym oraz Regulaminem Lotu Narodowego podanego przez Zarząd Główny PZHGP.
3. Okręg Biała Podlaska rozgrywa swoje współzawodnictwo na zasadach: – koszować hodowca może dowolną ilość gołębi zgłoszonych na spisie przedlotowym, ale we współzawodnictwie uczestniczy tylko jedną drużyną na zasadzie z pierwszych 5 koszowanych punktuje 3. Gołębie do drużyny nie muszą być z 50. Wszystkie gołębie zakosztowane przez Hodowcę biorą udział w rywalizacji indywidualnej. – nagrodzone zostaną pucharami i dyplomami: 10 najszybszych gołębi indywidualnie i 5 pierwszych pełnych drużyn 3 z 5. – Hodowca zgłasza 1 gołębia i serię wysyłając sms do przewodniczącego punktu podanego powyżej w treści wpisując imię i nazwisko, nr obrączki rodowej gołębia i godzinę przylotu. 4. Utworzona zostanie wspólna lista Rejonu VII Wschód, zwycięzcy zostaną nagrodzeni wg zasad rozgrywanego w roku ubiegłym wspólnego Regionalnego lotu z Harlingen. Uwaga!

W celu właściwej organizacji załadunku i rozmieszczenia gołębi w koszach Zarządy Oddziałów zobowiązane są do ponownego przeprowadzenia spisu zadeklarowanych przez Hodowców ilości gołębi i przekazania tej informacji najpóźniej w dniu otwarcia zegarów z 2 maratonu drogą sms do Marka Karpińskiego