Protokół z Walnego Zebrania Delegatów 2016 r.

Radzyń Podlaski 13 marca 2016 r.

Protokół z zebrania sprawozdawczego Okręgu Biała Podlaska za sezon 2015

 1. Zebranie otworzył i przywitał gości hasłem „Dobry Lot” Prezes Okręgu Biała Podlaska Marek Karpiński. Odczytał propozycję porządku zebrania – załącznik nr 1.
 2. Na przewodniczącego zebrania został zaproponowany kol. Marek Karpiński. W głosowaniu otrzymał jednogłośne poparcie. Na protokolantów zaproponowano kol. Zienkiewicz Daniel i Ślaz Ireneusz. Obaj wyrazili zgodę a w głosowaniu otrzymali jednogłośne poparcie.
 3. Do Komisji Mandatowej zaproponowano następujące kandydatury:

 • Dariusz Kłos,
 • Andrzej Kułak,
 • Marek Czarnecki.

W głosowaniu wszyscy otrzymali jednogłośne poparcie. Po czym Komisja Mandatowa rozpoczęła pracę.

 1. Do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowani zostali:
 • Paweł Przybysz,
 • Edward Heller,
 • Lucjan Bojek,

W głosowaniu wszyscy otrzymali jednogłośne poparcie.

 1. Sprawozdania z działalności Zarządu Okręgu za sezon 2015:
 • Marek Karpiński odczytał sprawozdanie z działalności Prezesa okręgu za sezon 2015 – załącznik nr 2.
 • Mieczysław Popławski odczytał sprawozdanie finansowe za rok 2015 – załącznik nr 3 i 4.
 • Marcin Kosiorek odczytał sprawozdanie z działalności prezesa do spraw organizacji lotów za rok 2015 – załącznik nr 5.
 • Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Bogdan Wojewódzki odczytał sprawozdanie z działalności KD za rok 2015 – załącznik nr 6.
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Przemysław Kozak odczytał protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu Okręgu za rok 2015 – załącznik nr 7.

Po zakończeniu części sprawozdawczej przewodniczący Komisji Mandatowej Andrzej Kułak odczytał protokół w którym stwierdza się, że zebranie zostało zwołane prawidłowo. Uprawnionych do głosowania 50 delegatów, obecnych na zebraniu 37 – załącznik nr 8, 9-10 (lista delegatów z podpisami).

 1. W dyskusji nad sprawozdaniami poruszono sprawę Oddziału Łosice i karania hodowców naruszających przepisy lotowe. Kol. Bogdan Wojewódzki przypomniał o przestrzeganiu procedur w Komisjach Dyscyplinarnych, aby sprawy były prowadzone prawidłowo i nie było sytuacji takich, że ukarany hodowca odwołuje się do Okręgowej KD, a ta musi sprawę umorzyć bo akt oskarżenia nie spełnia warunków formalnych, nie są dotrzymane terminy określone w Regulaminie KD lub nie powiadamia się jednej ze stron sporu o terminie posiedzenia.
  Innych pytań dotyczących sprawozdań nie było.
 2. Głosowanie nad absolutorium dla Prezesa Okręgu i Zarządu Okręgu:
 • Za udzieleniem absolutorium Prezesowi głosowało 36 delegatów, 1 delegat wstrzymał się od głosu.
 • Za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Okręgu głosowało 30 delegatów, 7 delegatów wstrzymało się od głosowania.
 1. Podjęto uchwały w sprawach:
 • Uchwała nr 1/2016 Walnego Zebrania Delegatów Okręgu Biała Podlaska z dnia 13 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Okręgu PZHGP Biała Podlaska – załącznik nr 11 – za przyjęciem uchwały głosowało 37 delegatów, przeciw 0, wstrzymało się 0.
 • Uchwała nr 2/2016 Walnego Zebrania Delegatów Okręgu Biała Podlaska z dnia 13 marca 2016 r. w sprawie nadwyżki bilansowej za 2015 rok Okręgu PZHGP Biała Podlaska – załącznik nr 12 – za przyjęciem uchwały głosowało 37 delegatów, przeciw 0, wstrzymało się 0.
 • Uchwała nr 5/2016 w sprawie organizacji wystawy okręgowej za sezon 2016, organizacji wystawy podejmuje się oddział ŁSK Wschód – załącznik nr 13 – za przyjęciem uchwały głosowało 37 delegatów, przeciw 0, wstrzymało się 0.
 1. Vice Prezes ds. Finansowych odczytał preliminarz budżetowy na sezon 2016 – załącznik nr 15.
 2. Głosowanie zgłoszonych uchwał do Komisji Uchwał i Wniosków:
 • Wniosek nr 3/2016 w sprawie umieszczania na stronie internetowej okręgu PZHGP Biała Podlaska planu lotów Okręgowych oraz współzawodnictwa lotowego Okręgu przed rozpoczęciem sezonu lotowego – załącznik nr 13 – za przyjęciem uchwały głosowało 37 delegatów, przeciw 0, wstrzymało się 0.
 • Wniosek nr 4/2016 w sprawie zmiany nazwy Oddziału ŁSK Wschód na ŁSK Łuków – załącznik nr 13 – za przyjęciem uchwały głosowało 37 delegatów, przeciw 0, wstrzymało się 0.
 • Wniosek nr 6/2016 w sprawie odgórnego ustalenia sposobu rozliczania kosztów lotów rejonowych w Okręgu PZHGP Biała Podlaska. Po krótkiej dyskusji sprawa została przekazana do realizacji Zarządowi Okręgu za pośrednictwem oddziałów i rejonów lotowych – załącznik nr 13 – za przyjęciem uchwały głosowało 13 delegatów, przeciw 14, wstrzymało się 10.
 • Wniosek nr 7/2016 o zwiększeniu liczby lotów maratońskich w sezonie 2016 i kolejnym – załącznik nr 14 – wniosku nie poddano pod głosowanie. Zarząd Okręgu ma wyciągnąć wnioski po sezonie 2016 i jeśli będzie zainteresowanie wśród hodowców zaproponuje dodatkowe loty w kategorii maraton.

 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Paweł Przybysz odczytał protokół komisji – załącznik nr 13 i 14.

 1. Marek Karpiński podziękował delegatom za przybycie i zamknął zebranie.

Protokołował:

Ślaz Ireneusz

Zienkiewicz Daniel

Załączniki do protokołu:

 1. Plan zebrania.
 2. Sprawozdanie Prezesa Okręgu.
 3. Sprawozdanie Prezesa ds. Finansowe.
 4. Sprawozdanie Prezesa ds. Lotowych.
 5. Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

8-10. Protokół Komisji Mandatowej i lista obecności delegatów.

 1. Uchwała nr 1/2016 Walnego Zebrania Delegatów Okręgu Biała Podlaska z dnia 13 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Okręgu PZHGP Biała Podlaska.
 2. Uchwała nr 2/2016 Walnego Zebrania Delegatów Okręgu Biała Podlaska z dnia 13 marca 2016 r. w sprawie nadwyżki bilansowej za 2015 rok Okręgu PZHGP Biała Podlaska.

13-14. Protokół Komisji Wniosków i Uchwał wraz ze zgłoszonymi wnioskami 1-7.

 • Wniosek nr 3/2016 w sprawie umieszczania na stronie internetowej okręgu PZHGP Biała Podlaska planu lotów Okręgowych oraz współzawodnictwa lotowego Okręgu przed rozpoczęciem sezonu lotowego.
 • Wniosek nr 4/2016 w sprawie zmiany nazwy Oddziału ŁSK Wschód na ŁSK.
 • Uchwała nr 5/2016 w sprawie organizacji wystawy okręgowej za sezon 2016, organizacji wystawy podejmuje się oddział ŁSK Wschód.
 • Wniosek nr 6/2016 w sprawie odgórnego ustalenia sposobu rozliczania kosztów lotów rejonowych w Okręgu PZHGP Biała Podlaska. Po krótkiej dyskusji sprawa została przekazana do realizacji Zarządowi Okręgu za pośrednictwem oddziałów i rejonów lotowych.
 • Wniosek nr 7/2016 o zwiększeniu liczby lotów maratońskich w sezonie 2016
  i kolejnym.
 1. Preliminarz budżetowy na sezon 2016.

 

kliknij tutaj – plik w formacie PDF do pobrania z załącznikami.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Archiwum, Dokumenty i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.