Get Adobe Flash player

Kto jest online

Gościmy: 1 Bot

Lista przylotu z Paryża

Lot Paryż

Lista przylotu gołębi z lotu Okręgowego z Paryża według zgłoszeń hodowców:

AKTUALNY STAN:                30 sztuk

Numer obrączki Data przylotu Nazwisko Hodowcy Oddział
PL-09-13-71 26.07/10.42.24 ZIENKIEWICZ DANIEL RADZYŃ PODL.
PL-09-12-9403 26.07/12.05.57 SAWICZ ŁUKASZ RADZYŃ PODL.
PL-09-07-344 26.07/12.07.34 SAWICZ ŁUKASZ RADZYŃ PODL.
PL-09-07-8521 26.07/12.15.18 ZABIELSKI WIESŁAW RADZYŃ PODL.
PL-07-11-4969 26.07/14.04.57 BRODZKI ANTONI BIAŁA PODL.
PL-0385-08-2468 26.07/19.07.03
MŁYNARZ WOJCIECH
ŁOSICE
 PL-09-06-1763  27.07/8.53.04  SAWICZ ŁUKASZ RADZYŃ PODL.
 PL-09-13-10324  27.07/11.30.00  LIP KRZYSZTOF  RADZYŃ PODL.
 PL-0414-07-13628  27.07/14.24.07  BECZEK DARIUSZ  ŁSK WSCHÓD
 PL-08-09-10565  27.07/20.43.47  CZARNACKI TOMASZ  PARCZEW
 PL-09-12-5684  28.07/8.06.13  FRĄCZEK STANISŁAW  RADZYŃ PODL.
 PL-09-13-10886  28.07/8.12.44  FRĄCZEK STANISŁAW  RADZYŃ PODL.
 PL-09-09-52  28.07/10.43.41  SAWICZ ŁUKASZ  RADZYŃ PODL.
 PL-0414-12-12810  28.07/15.51.00  KRASUSKI JAROSŁAW  SIEDLCE
 PL-07-11-4946  28.07/17.28.00  BRODZKI ANTONI  BIAŁA PODL.
 PL-09-11-845  28.07/17.29.41  ZABIELSKI WIESŁAW  RADZYŃ PODL.
PL-0385-11-8601 29.07/6.59.24
MŁYNARZ WOJCIECH
ŁOSICE
 PL-09-06-2902  29.07/7.48.56 ZABIELSKI WIESŁAW  RADZYŃ PODL.
 PL-09-12-5015  29.07/8.59.00 KARPIŃSKI MAREK i JACEK  RADZYŃ PODL.

PL-09-07-6526          29.07/1600.00  DROŹDZIUK LESZEK                 RADZYŃ PODL.

PL-0414-12-12823      29.07/16.10.22  KRASUSKI JAROSŁAW            SIEDLCE

PL-09-12-8641            29.07/18.16.40  RYNN MARIUSZ                         RADZYŃ PODL.

PL-0411-07-4990       29.07/19.18.15   CZARNACKI TOMASZ              PARCZEW

PL-010-06-5353         30.07/9.55.00   FILIPEK JERZY                          SOKOŁO.-WĘGR.

PL-09-10-3990           30.07/11.50.00 GAJ ROMAN                               RADZYŃ PODL.

PL-0414-12-12849     30.07/14.50.54  KRASUSKI JAROSŁAW          SIEDLCE

PL-09-07-6528          30.07/17.40.00  DROŹDZIUK LESZEK             RADZYŃ PODL.

PL-09-11-7357           30.07/18.39.36  RYNN MARIUSZ                        RADZYŃ PODL.

PL-0406-06-4979    31.07/7.08.00    STEPNOWSKI ADAM              SOKOŁO.-WĘGR.

PL-07-09-8007        31.07/11.15.00   DEMIDOWICZ RYSZARD       BIAŁA PODL.

 

Protokół z Walnego Zebrania Delegatów z dnia 15 marca 2015 r.

Radzyń Podlaski 15.03.2015 r.

 

 

Protokół z Walnego Zebrania Delegatów Okręgu Biała Podlaska
z dnia 15.03.2015 które odbyło się w Radzyniu Podlaskim.

Zebranie otworzył i gości przywitał prezes Okręgu Marek Karpiński zaproponował uczczenie minutą ciszy pamięć kolegów, którzy w ostatnim roku odeszli z naszych szeregów. Następnie zaproponował następujący porządek zebrania (w załączniku nr 1):

 1. Otwarcie zebrania, przyjęcie porządku zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolantów.
 3. Wybór Komisji Mandatowej; stwierdzenie ważności zebrania.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdań:
  • Prezesa z działalności Zarządu,
  • Vice Prezesa ds. Finansowych,
  • Vice Prezesa ds. Lotowych,
  • Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej,
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za sezon 2014
 8. Wybór Komisji Matki
 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyborów Prezesa Okręgu.
 10. Wybór Prezesa Okręgu i ogłoszenie wyników.
 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyborów Zarządu Okręgu, OKR, OKD i delegatów na KWZD.
 12. Wybory Zarządu Okręgu i ogłoszenie wyników
 13. Wybory OKR i ogłoszenie wyników.
 14. .Wybory OKD i ogłoszenie wyników
 15. Wybory delegatów na KWZD i ogłoszenie wyników.
 16. Ukonstytuowanie się zarządu i komisji.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014,
  • nadwyżki/straty bilansowej za rok 2014,
  • organizacji Wystawy Okręgowej.
 18. Przyjęcie preliminarza budżetowego na rok 2015.
 19. Głosowanie zgłoszonych uchwał i wniosków oraz dyskusja.
 20. Zamknięcie zebrania.

Continue reading