Get Adobe Flash player

Kto jest online

Gościmy: 1 Bot

INFORMACJA DO ZARZĄDÓW PZHGP WSZYSTKICH SZCZEBLI

Aktualności ZG PZHGP

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, PZHGP wystąpiło pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem odnoszącym się do reżimu sanitarnego przy organizacji lotów gołębi pocztowych w okresie stanu epidemii.
W odpowiedzi z dnia 5 maja 2020 r. (znak: EP.NE.743.49.2020) Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego wskazał, że zaproponowana procedura kosztowania gołębi jest zgodna z rekomendacjami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
Wobec powyższego, informujemy, że wszelkie czynności dotyczące lotów mogą być podejmowane wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego zaakceptowanego przez inspekcję sanitarną.

Zapytanie z dnia z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz odpowiedź z dnia 5 maja 2020 r. stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.

Ponadto informujemy, że poszczególne regulaminy Mistrzostwa Polski, Intermistrzostwa oraz Lotu Narodowego oraz Regulamin Lotowo – Zegarowy podlegają stosowaniu odpowiednio do obowiązującego reżimu sanitarnego, tj. z uwzględnieniem uchwał Zarządu Głównego podjętych w dniu dzisiejszym, o czym poinformujemy osobnym komunikatem.

Krzysztof Kawaler

Prezydent PZHGP

Zapytanie z dnia 17.04.2020 roku do GIS

Odpowiedź GIS z dnia 5.05.2020 roku

Regulamin OKRĘGOWEJ WYSTAWY GOŁĘBI POCZTOWYCH OKRĘGU BIAŁA PODLASKA 2019 R.

REGULAMIN

OKRĘGOWEJ WYSTAWY GOŁĘBI POCZTOWYCH

OKRĘGU BIAŁA PODLASKA 2019 R.

Celem wystawy jest wyłonienie reprezentacji gołębi na wystawę Ogólnopolską.

Organizatorem Wystawy jest Oddział PZHGP 0414 Siedlce

Wystawa Okręgowa odbędzie się dnia 7 grudnia 2019 r. w miejscowości Siedlce na ulicy Bolesława Prusa 6, Hala MOSiR

Przyjęto następujące kryteria oceny, zgodne z wytycznymi PZHGP:

 • Kategoria standard Samiczki– konkursy zdobyte w latach 2018-2019, łącznie 2 000kkm z lotów powyżej 100km, w tym minimum 30%, czyli 700km w 2018r.
 • Kategoria standard Samczyki– konkursy zdobyte w latach 2018-2019, łącznie 2 500kkm z lotów powyżej 100km, w tym minimum 30%, czyli 750km w 2018r.
 • Kategoria standard Młode– 3 konkursy zdobyte w 2019r, łącznie 300 kkm z lotów powyżej 100km.
 • Kategoria sport „A”– samiczki i samczyki- 10 konkursów w latach 2018-2019, minimum 1500kkm z lotów powyżej 100km do 400km, przy uczestnictwie 20 hodowców i 250 gołębi, na bazie 20% konkursów, o najniższym coefficiencie.
 • Kategoria sport „B”- samiczki i samczyki- 8 konkursów w latach 2018-2019, minimum 2800kkm z lotów powyżej 300km do 600km, przy uczestnictwie 20 hodowców i 250 gołębi, na bazie 20% konkursów, o najniższym coefficiencie.
 • Kategoria sport „C”– samiczki i samczyki- 6 konkursów w latach 2018-2019, minimum 3300kkm z lotów powyżej 500km, o najniższym coefficiencie.
 • Kategoria sport „D”– samiczki i samczyki- 11 konkursów w latach 2018-2019, minimum 3500kkm z lotów

– od 100 do 400km- 3÷5 lotów-przy 250 gołębiach i 20 hodowcach.

– od 300 do 600km- 2÷6 lotów- przy 250 gołębiach i 20 hodowcach.

-powyżej 700-1÷3 loty- przy 150 gołębiach i 20 hodowcach.

 • Kategoria sport „E”– samczyki powyżej 4500kkm, samiczki powyżej 3500kkm, w latach 2018-2019. W tej klasie zostaną nagrodzone gołębie o najwyżej liczbie konkursokilometrów.
 • Kategoria sport „F”– gołębie młode, 3 konkursy z lotów powyżej 100km, o najniższym coefficiencie, łącznie minimum 300kkm w 2019r.
 • Kategoria sport”G”- gołębie roczne, 5 konkursów z lotów powyżej 100km, łącznie minimum 500 kkm w 2019r.o najniższym coefficiencie.
 • Kategoria sport „H”- gołębie dorosłe 6 konkursów z lotów powyżej 300km, łącznie minimum 1800 kkm w 2019r.o najniższym coefficiencie.
 • Kategoria maraton „M”- samczyki i samiczki, 4 konkursy w latach 2018-2019 minimum 2800 kkm z lotów powyżej 700km, o najniższym coefficiencie.
 • Kategoria wyczyn– samiczki powyżej 2500kkm, samczyki powyżej 3000kkm w 2019r. W tej klasie zostaną nagrodzone gołębie o najwyżej liczbie konkursów, a następnie konkursokilometrów.
 • Kategoria wyczyn roczne- w tej klasie zostaną nagrodzone gołębie o najwyżej liczbie konkursów, a następnie konkursokilometrów w 2019r.
 • Kategoria weteran- samiczki i samczyki, w tej klasie zostaną nagrodzone gołębie o największej ilości konkursów, a następnie konkursokilometrów zdobytych za życia oraz minimum 1 konkurs w 2019r.
 • Kategoria maratończyk- samiczki i samczyki, w tej klasie zostaną nagrodzone gołębie o najwyższej ilości konkursów powyżej 700 km , a następnie konkursokilometrów zdobytych za życia w tym min. 1 konkurs z lotu powyżej 1000km lub jako młody pow. 400km. oraz min. 1 konk. w roku 2019.
 • Kategoria młode wyczyn- gołębie młode, 3 konkursy z lotów powyżej 100km, o najniższym coefficiencie w tym jeden lot z miejscowości Westerplatte.
 • Kategoria „Loty Narodowe”- samczyki i samiczki, 2 konkursy z lotów Narodowych- Bruksela jeden z 2019 oraz jeden z 2018 lub 2017.W tej kategorii zostaną nagrodzone gołębie o najniższym coeficjiencie.
 • Kategoria I- samiczki i samczyki 3 konkursy powyżej 500 km min. 1800 kkm w 2019 roku o najniższym coefficiencie.

Powyższe kategorie nagradzane będą w następujący sposób:

 • miejsca 1÷3- puchar i dyplom
 • miejsca 4,5- dyplom.

W kategoriach „E”, „ wyczyn” i „weteran”- nagradzane będą osobno samiczki i samczyki.

Kryterium oceny, będzie spełnienie wszystkich wymogów, zgodnie z obowiązującym regulaminem lotów PZHGP w 2018r. i 2019r.

W trakcie wystawy przeprowadzona zostanie licytacja gołębi. Cały dochód z licytacji, przeznaczony zostanie na cele charytatywne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Hodowców o przekazanie gołębi na licytację.

Organizatorzy

Lot Narodowy Bruksela 2019

Konkurs został wyczerpany.

Zgłoszone gołębie – uporządkowane wg czasu konstatowania:

1. Jacek Rechnio PL-02-14-12469 – 30.07 godz. 07:43 – oddział Siedlce.

2. Lucjan Brojek PL-07-15-9293 – 30.07 godz. 08:59 – oddział Biała Podlaska.

3. Ireneusz Ślaz PL-0414-15-8939 – 30.07 godz. 10:51 – oddział Sokołowsko-Węgrowski.

4. Leszek Borek Pl-0414-14-12090 – 30.07 godzina 10:58:37 – oddział Siedlce.

5. Grzegorz Myszka PL-0468-16-15506 – 30.07. godz.11:04:44 – oddział Siedlce.

6. Wiesław Drabarek PL-0414-17-64 – 30.07 godz. 11:04 – oddział Siedlce.

7. Zdzisław Łagozin PL-0414-15-1607 – 30.07 godz. 11:38:22 – oddział Siedlce.

8. Stanisław Hałaszuk PL-07-13-8877 – 30.07 godz. 12:19 – oddział Biała Podlaska.

9. Zdzisław Łagozin PL-0414-16-7715 – 30.07 godz. 12:24:35 – oddział Siedlce.

10. Jacek Rechnio PL-0414-16-2720 – 30.07 godz. 14:14 – oddział Siedlce.

11. Ryszard i Mateusz Stolarczyk PL-0391-15-3278 – 30.07 godz. 14:22:09 – oddział Międzyrzec Podlaski.

12. Frączek Stanisław PL-09-13-10977 – 30.07 godz. 15:45 – oddział Radzyń Podlaski.

13. Wiesław Zabielski PL-09-15-10031 – 30.07 godz. 15:50 – oddział Radzyń Podlaski.

14. Marek Woźniak PL-OL-11-56713 – 30.07 godz. 15:59:53 – oddział Siedlce.

15. Wiesław Drabarek PL-0414-17-69 – 30.07 godz. 16:32:56 – oddział Siedlce.

16. Lucjan Brojek PL-07-15-9950 – 30.07 godz. 17:04 – oddział Biała Podlaska.

17. Wiesław Skrzypkowski PL-0441-17-3995 – 30.07 godz. 17:56 oddział Podlasie.

18. Andrzej Suchożebrski PL-0414-13-16955 – 30.07 godz. 20:08:16 – oddział Siedlce.

19. Leszek Borek PL-0414-15-17069 – 31.07 godzina 06:33 – oddział Siedlce.

20. Krzysztof Glinka Pl-010-14-12067 – 31.07 godz. 06:48:02 – oddział Sokołowsko-Węgrowski.

21. Jacek Tołsty PL-0385-15-3887 – 31.07 godz. 06:52 – oddział Łosice.

22. Piotr Zegadło PL-0468-13-7697 – 31.07 godz. 06:54:09 – oddział Łuków.

23. Piotr Zegadło PL-0468-15-9824 – 31.07 godz. 07:14:18 – oddział Łuków.

24. Roman Laskowski PL-010-17-17153 – 31.07 godz. 09:15:40 – oddział Sokołowsko-Węgrowski

25. Tomasz Panasiewicz PL-OL-11-59221 – 31.07 godz. 11:08 – oddział Biała Podlaska.

26. Bogdan Hryciuk PL-0441-16-4564 – 31.07 godz. 12:22:23 – oddział Podlasie.

27. Grzegorz Myszka PL-0414-17-15676 – 31.07. godz. 12:36:27 – oddział Siedlce.

28. Krzysztof Bożyk PL-09-12-8177 – 31.07 godz. 13:48 – oddział Radzyń Podlaski.

28. Krzysztof Celiński PL-010-09-4013 – 31.07 14:27 – oddział Sokołowski-Węgrowski.

30. Krzysztof Bożyk PL-09-11-7414 – 31.07 godz. 14:37 – oddział Radzyń Podlaski.

31. Wiesław Drabarek PL-0452-16-13500 – 31.07 godz. 15:14:40 – oddział Siedlce.

32. Michał Ponikowski Pl-0468-16-4953 – 31.07 godz. 15:50:52 – oddział Łuków.

33. Krzysztof i Wiktor Hawryluk – PL-0441-15-3292 – 31.07 godz. 16:01:54 – oddział Podlasie.

34. Jarosław Sobota PL-0391-15-4860 – 01.08 godz. 05:36 – oddział Międzyrzec Podlaski.

35. Andrzej Suchożebrski PL-0414-14-15008 – 01.08 godz. 05:37:14 – oddział Siedlce.

36. Dariusz Korniluk PL-07-15-232 – 01.08 godz. 06:23:13 – oddział Biała Podlaska

37.Wiesław i Artur Gryglas PL-010-16-16996 – 01.08 godz. 07:06 – oddział Sokołowsko-Węgrowski.

38. Jarosław Sobota PL-0391-15-4940 – 01.08 godz. 07:21 – oddział Międzyrzec Podlaski.

39. Michał Ponikowski PL-0214-10-12625 – 01.08 godz. 07:24:15 – oddział Łuków.

40. Roman Laskowski PL-013-17-713 – 01.08 godz. 08:26:15 – oddział Sokołowsko-Węgrowski

41. Frączek Stanisław PL-09-13-10918 – 01.08 godz. 08:27 – oddział Radzyń Podlaski.

42. Dawid, Artur i Wiktor Troć PL-07-17-11539 – 01.08 godz. 08:34:17 – oddział Biała Podlaska.

43. Krzysztof Paczóski PL-010-15-5066 – 01.08 godz. 09:16:02 – oddział Sokołowsko-Węgrowski.

44. Andrzej Suchożebrski PL-0414-15-6004 – 01.08 godz. 10:06:10 – oddział Siedlce.

45. Mariusz Kaczyński PL-010-17-2454 – 01.08 godz. 10:18 – oddział Sokołowsko-Węgrowski.

46. Marian Szymaniuk PL-0385-13-7327 – 01.08 godz. 10:49 – oddział Łosice.

47. Daniel Zienkiewicz PL-09-14-3005 – 01.08 godz. 11:34 – oddział Radzyń Podlaski.

48. Tomasz Mikołajczak CZ-235-16-0528 – 01.08 godz. 11:41 – oddział Biała Podlaska.

49. Wojciech Młynarz PL-0385-14-6548 – 01.08 godz. 12:03:44 – oddział Łosice.

50. Zbigniew Zieliński PL-0441-12-3797 – 01.08 godz. 12:58 – oddział Podlasie.

51. Ireneusz Ślaz PL-0414-14-16945 – 01.08 godz. 13:35:40 – oddział Sokołowsko-Węgrowski.

52. Krzysztof Celiński PL-010-12-918 – 01.08 13:51:51 – oddział Sokołowski-Węgrowski.

53. Tomasz Chałupka PL-0385-15-9554 – 01.08 godz. 13:55:05 – oddział Łosice.

54. Grzegorz Świć PL-09-14-182 – 01.08 godz. 17:12 – oddział Radzyń Podlaski.

55. Ryszard i Mateusz Stolarczyk PL-0391-11-5954- 01.08 godz. 18:12:29 – oddział Międzyrzec Podlaski.

56. Bogdan Wojewódzki PL-0441-14-4002 – 01.08 godz. 18:17 – oddział Podlasie.

57. Krzysztof Celiński PL-0452-11-7828 – 01.08 18:59:33 – oddział Sokołowski-Węgrowski.

58. Grzegorz Myszka PL-0414-14-5433 – 01.08. godz.19:51:56 – oddział Siedlce.

59. Marian Szymaniuk PL-0385-14-7450 – 01.08 godz. 20:24 – oddział Łosice.

60. Andrzej Ostapiuk PL-09-12-8757 – 02.08 godz. 06:17:51 – oddział Międzyrzec Podlaski.

61. Tomasz Panasiewicz PL-07-17-3309 – 02.08 godz, 06:30 – oddział Biała Podlaska.

62. Andrzej Gajda PL-0468-14-704 – 02.08 godz. 07:29:49 – oddział Łuków.

63. Zdzisław Łuciuk PL-0391-15-6586 – 02.08 godz. 07:34:05 – oddział Międzyrzec Podlaski.

64. Mirosław Kamiński PL-07-14-328 – 02.08 godz. 07:49 – oddział Biała Podlaska.

65. Mąntewka Radosław PL-0414-16-17317 – 02.08 godz. 08:05:09 – oddział Siedlce.

66. Tadeusz Semeniuk PL-0391-13-531 – 02.08 godz. 09:20 – oddział Międzyrzec Podlaski.

67. Dariusz Kadej PL-0385-13-2656 – 02.08 godz. 10:16:22 – oddział Łosice.

68. Karol Dziędzik PL-0414-14-6612 – 02.08 godz. 10:20:33 – oddział Siedlce.

69. Andrzej Ostapiuk PL-0391-14-5911 – 02.08 godz. 10:41 – oddział Międzyrzec Podlaski.

70. Stanisław Frączek PL-09-14-1436 – 02.08 godz. 11:15 – oddział Radzyń Podlaski.

71. Andrzej Jaworski PL-07-15-1176 – 02.08 godz. 11:18 – oddział Biała Podlaska.

72. Andrzej Smoliński PL-09-14-3929 – 02.08 godz. 11:26 – oddział Radzyń Podlaski.

73. Jacek Rechnio PL-02-14-12460 – 02.08 godz. 11:41 – oddział Siedlce.

74. Leszek Borek PL-0414-13-10808 – 02.08 godzina 12:00 – oddział Siedlce.

75. Tadeusz Semeniuk PL-0391-13-580 – 02.08 godz. 12:15 – oddział Międzyrzec Podlaski.

76. Ryszard i Mateusz Stolarczyk PL-0391-10-11915 – 02.08 godz. 12:26:50 – oddział Międzyrzec Podlaski.

77. Ryszard i Mateusz Stolarczyk PL-0391-16-605 – 02.08 godz. 12:58 – oddział Międzyrzec Podlaski.

78. Lucjan Brojek PL-07-15-9947 – 02.08 godz. 14:15 – oddział Biała Podlaska.

79. Stanisław Matusz PL-07-13-11677 – 02.08 godz. 15:24 – oddział Podlasie.

80. Leszek Droździuk PL-09-13-2002 – 02.08 godz. 15:30 – oddział Radzyń Podlaski.

81. Andrzej Ostapiuk PL-0391-16-5144 – 02.08 godz. 16:32 – oddział Międzyrzec Podlaski.

82. Krzysztof Pawlik PL-0414-14-3340 – 02.08 godz. 16:50:58 – oddział Siedlce.

83. Tomasz Wójcik PL-0414-08-21308 – 02.08 godz. 17:00 – oddział Siedlce.

84. Tomasz Chałupka PL-0385-14-12438 – 02.08 godz. 17:08:04 – oddział Łosice.

85. Adam Jóźwiuk PL-0385-14-1387 – 02.08 godz. 17:17 – oddział Łosice.

86. Krzysztof Pawlik PL-0414-15-4644 – 02.08 godz. 19:04:59 – oddział Siedlce.

87. Leszek Kadej PL-01-12-7197 – 02.08 godz. 20:13:59 – oddział Łosice.

88. Andrzej Ostapiuk PL-0391-15-5352 – 03.08 godz. 05:43 – oddział Międzyrzec Podlaski.

89. Andrzej Ostapiuk PL-0391-17-426 – 03.08 godz. 05:53 – oddział Międzyrzec Podlaski.

90. Piotr Flis PL-0414-12-11286 – 03.08 godz. 07:28 – oddział Siedlce.

91. Piotr Flis PL-0414-14-480 – 03.08 godz. 07:51- oddział Siedlce.

92. Andrzej Suchożebrski PL-0414-14-15098 – 03.08 godz. 07:56:02 – oddział Siedlce.

93. Stanisław Ludwinowski PL-08-14-5154 – 03.08 godz. 08:06 – oddział Parczew.

94. Wojciech Młynarz PL-012-14-5588 – 03.08 godz. 08:28:19 – oddział Łosice.

95. Leszek Kożuchowski PL-0414-17-15894 – 03.08 godz. 09:06:21 – oddział Siedlce.

96. Sławomir Pluta PL-0414-15-4176 – 03.08 godz. 10:29:00 – oddział Siedlce.

97. Wiesław Skrzypkowski PL-0441-14-6713 – 03.08 godz. 10:35 – oddział Podlasie.

98. Adam Jóźwiuk PL-0385-14-1384 – 02.08 godz. 10:39 – oddział Łosice.

99. Tadeusz Semeniuk PL-0391-13-595 – 03.08 godz. 10:53 – oddział Międzyrzec Podlaski.

100. Krzysztof Glinka PL-010-12-14559 – 03.08 godz. 10:55 – oddział Sokołowsko-Węgrowski.

101. Zbigniew Struk PL-0441-12-1555 – 03.08 godz. 11:10 – oddział Podlasie.

102. Hubert Harasimiuk PL-07-12-8847 – 03.08 godz. 11:23:03 – oddział Biała Podlaska

103. Marian Szymaniuk PL-0385-15-7591 – 03.08 godz. 12:26 – oddział Łosice.

104. Piotr i Bogdan Deleżuch PL-09-14-5197 – 03.08 godz. 14:43 – oddział Parczew.

105. Zbigniew Koziestański PL-0414-17-6724 – 03.08 godz. 14:03:46 – oddział Siedlce.

106. Andrzej Jaworski PL-07-16-6653 – 03.08 godz.14:07 – oddział Biała Podlaska.

107. Andrzej Ostapiuk PL-0391-13-3948 – 03.08 godz. 15:12 – oddział Międzyrzec Podlaski.

108. Ryszard Trocewicz PL-07-14-6222 – 03.08 godz 16:14:43 – oddział Biała Podlaska.

109. Rafał i Dariusz Guziuk PL-0441-16-57 – 03.08 godz. 17:25 – oddział Biała Podlaska.

110. W. Wiszniewski PL-0441-13-4182 – 03.08 godz. 18:01 – oddział Podlasie.

111. Bogdan Wojewódzki PL-0441-15-3325 – 03.08 godz. 18:39 – oddział Podlasie.

112. Piotr Zegadło PL-0468-15-9734 – 03.08 godz. 19:01 – oddział Łuków.

113. Karol Krajewski PL-0414-08-22023 – 03.08 godz. 20:13:39 – oddział Siedlce.

114. Dariusz Korniluk PL-0385-17-10695 – 04.08 godz. 07:45 – oddział Biała Podlaska.

115. Dawid, Artur i Wiktor Troć PL-07-15-6509 – 04.08 godz. 07:23:25 – oddział Biała Podlaska.

Pełne serie :

Wiesław Drabarek – oddział Siedlce.
Andrzej Suchożebrski – oddział Siedlce.
Grzegorz Myszka – oddział Siedlce.
Stanisław Frączek – oddział Radzyń Podlaski.
Ryszard i Mateusz Stolarczyk – oddział Międzyrzec Podlaski.
Jacek Rechnio – oddział Siedlce.
Leszek Borek – oddział Siedlce.