Mistrzostwa Okręgu Biała Podlaska w sezonie 2020

Mistrzostwa Okręgu Biała Podlaska

(zatwierdzone ….. 2020 roku)

  1. Ktegoria A

6 gołębi po 3 konkursy z lotów od 95 do 420 km razem 18 konkursów.

Kilometry do wylatania na jednego gołębia wg wymogów Mistrzostwa Polski. O kolejności decyduje coefficjnt, im niższy tym wyższa pozycja.

Nagrodzonych zostanie 3 mistrzów (puchar + dyplom) i 47 przodowników (dyplom).

Lotniki z całości spisu (3 puchary i 7 dyplomów). 

2 Kategoria B

            5 gołębi po3 konkursy z lotów powyżej 285 km do 630 km razem 15 konkursów.

Kilometry do wylatania na jednego gołębia wg wymogów Mistrzostwa Polski. O kolejności decyduje coefficjnt, im niższy tym wyższa pozycja.

Nagrodzonych zostanie 3 mistrzów (puchar + dyplom) i 47 przodowników (dyplom).

Lotniki z całości spisu (3 puchary i 7 dyplomów). 

3 Kategoria C

4 gołębie po3 konkursy z lotów powyżej 485 km razem 12 konkursów.

Kilometry do wylatania na jednego gołębia wg wymogów Mistrzostwa Polski. O kolejności decyduje coefficjnt, im niższy tym wyższa pozycja.

Nagrodzonych zostanie 3 mistrzów (puchar + dyplom) i 47 przodowników (dyplom).

Lotniki z całości spisu (3 puchary i 7 dyplomów). 

4 Kategoria D

Suma coefficjentów z kategorii A + B + C razem 45 konkursów. O kolejności decyduje coefficjnt, im niższy tym wyższa pozycja.

Nagrodzonych zostanie 3 mistrzów (puchar + dyplom) i 47 przodowników (dyplom).

5.Kategoria M

3 gołębie po2 konkursy z lotów powyżej 700 km razem 6 konkursów.

Kilometry do wylatania na jednego gołębia wg wymogów Mistrzostwa Polski. O kolejności decyduje coefficjnt, im niższy tym wyższa pozycja.

Nagrodzonych zostanie 3 mistrzów (puchar + dyplom) i 47 przodowników (dyplom).

Lotniki z całości spisu (3 puchary i 7 dyplomów). 

6 Kategoria GMP

Suma punktów uzyskanych przez gołębie seryjne z lotów odbytych zgodnie z regulaminem GMP zatwierdzonym przez Zarząd Główny PZHGP.

3 loty od 285 do 475 km,

3 loty od 475 do 700 km,

1 lot powyżej 700 km,

O kolejności decyduje suma uzyskanych punktów.

Nagrodzonych zostanie 3 mistrzów (puchar + dyplom) i 47 przodowników (dyplom).

7 Kategoria Intermistrzostwo

Suma coefficjentów uzyskanych przez gołębie seryjne z lotów odbytych zgodnie z regulaminem GMP zatwierdzonym przez Zarząd Główny PZHGP.

3 loty od 285 do 475 km,

2 loty od 475 do 700 km,

1 lot powyżej 700 km,

O kolejności decyduje suma uzyskanych coefficjentów.

Nagrodzonych zostanie 3 mistrzów (puchar + dyplom) i 47 przodowników (dyplom).

8 Kategoria Gołębie Młode

Suma punktów uzyskanych przez maksymalnie 8 z 15 wytypowanych na lot gołębi młodych z całego spisu. Hodowca sumuje punkty z 3 spośród maksymalnie 4 lotów zaplanowanych do mistrzostwa.

Pozostałe warunki zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Główny PZHGP.

Nagrodzonych zostanie 3 mistrzów (puchar + dyplom) i 47 przodowników (dyplom).

Lotniki z całego spisu 4 konk. z lotów mistrzowskich o najniższym coefficjencie (3 puchary i 7 dyplomów).

9 Kategoria AS

Suma coefficjentów czterech gołębi po jednym z kat, A, B, C i M z calego spisu. Jeden gołąb może być wystawiony tylko w jednej kategorii.

O kolejności decyduje suma uzyskanych coefficjentów.

Nagrodzonych zostanie 3 mistrzów (puchar + dyplom) i 47 przodowników (dyplom).

10 Kategoria SUPERMISTRZOSTWO

Suma punktów uzyskanych przez hodowcę za zajęcie pozycji od 1 do 50 w kategoriach wymienionych powyżej (bez lotników).

Punktacja:

Poz. 1 – 10 pkt

Poz  2 –

Zostaną sklasyfikowani Hodowcy którzy znaleźli się pośród 50 najlepszych w min 5 wymienionych powyżej kategoriach.

O kolejności decyduje suma uzyskanych punktów.

Nagrodzonych zostanie 3 mistrzów (puchar + dyplom) i 17 przodowników (dyplom).

11 Kategoria DERBY gołębie roczne

5 gołębi po maksymalnie 5 konk. z lotów do 700 km.

Razem min 20 do 25 konkursów. O kolejności decyduje ilość zdobytych konkursów, a w następnej kolejności coefficjent przez drużynę 5 gołębi umieszczonych na spisie 15 gołębi przed sezonem i przesłanym do Okręgu.

Do MP wymagany jest komplet 25 konkursów zgodnie z regulaminem GMP zatwierdzonym przez Zarząd Główny PZHGP.

Nagrodzonych zostanie 3 mistrzów (puchar + dyplom) i 17 przodowników (dyplom).

12 Lotniki:

– dorosłe samce

– dorosłe samice

– roczne samce

– roczne samice

O kolejności decyduje ilość uzyskanych w sezonie konkursów a w następnej kolejności coefficjent.

Konkursy można zaliczać z list Oddziałowych , Rejonowych lub Okręgowych.

Lotniki w kategoriach A, B, C i M można wystawiać niezależnie od tego czy gołąb był wystawiony w drużynie w innej kategorii (jeśli gołąb był wystawiony w drużynie w kat np. B to Hodowca może zadeklarować tego gołębia jako lotnika np. w kat C i/lub B, przy czym obowiązuje zasada nieużywania 2 razy tego samego konkursu z danego lot).

Nagrody z lotow okregowych i inne mistrzostwa reguluja uchwały Zarządu Okręgu i regulaminy tych mistrzostw.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dokumenty, Komunikaty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.