Get Adobe Flash player
Kto jest online
Gościmy: 1 Bot

Ireneusz Ślaz

Reprezentacja Okręgu Biała Podlaska na wystawę krajową

Klatka Imię i Nazwisko Hodowcy Obrączka Rodowa Gołębia Barwa Gołębia Pł. kkm
STANDARD – SAMCZYKI (1/0) R A Z E M : 18 601,77
Zdzisław Łagozin PL-0414-11-1106 niebiesko-nakr. 1 4 209,16
Daniel Zienkiewicz PL-09-10-6790 niebieska 1 3 511,53
Sławomir Pluta Pl-0414-13-8412 niebieska 1 2 751,31
Dariusz Beczek PL-0214-09-2946 niebieska 1 5 095,36
Zbigniew Cholewa PL-09-09-614 ciemna 1 3 034,41
STANDARD – SAMICZKI (0/1) R A Z E M : 17 411,37
Czesław Madziarski PL-08-11-859 nieb-nakr-pstra 0 5 518,10
Wojciech Roguski PL-010-11-5006 niebiesko-nakr. 0 2 921,03
Mariusz Szewczuk PL-0441-13-196 niebieska 0 3 214,29
Marek Wojewódzki PL-OOO-11-56958 niebieska 0 3 187,02
Dariusz Beczek PL-0214-12-3969 czerwona 0 2 570,93
STANDARD MŁODE – SAMCZYKI (1/0) R A Z E M : 1 191,36
Dawid i Wiktor Troć PL-07-15-6500 czarno-pstra 1 767,00
Jacek Adamczyk PL-0397-15-9519 niebiesko-pstra 1 424,36
STANDARD MŁODE – SAMICZKI (0/1) R A Z E M : 1 451,32
Sebastian Magier PL-07-15-5528 nieb-nakr-pstra 0 704,30
Sławomir Pluta PL-0414-15-9494 niebiesko-pstra 0 747,02
REPREZENTACJA Okręgu PZHGP BIAŁA PODLASKA

 

Klatka Imię i Nazwisko Hodowcy Obrączka Rodowa Gołębia Barwa Gołębia Pł. Coeficient/ K-km
KLASA SPORT – A R A Z E M : 1 368,010
Marek Sierpatowski PL-0382-13-5242 niebieska 1 331,328
Dariusz Korniluk PL-07-12-4215 niebiesko-nakr. 0 360,063
Wojciech Roguski PL-010-10-4776 niebieska 0 676,619
KLASA SPORT – B R A Z E M : 423,938
Daniel Zienkiewicz PL-09-12-5519 niebieska 1 110,353
Marek i Jacek Karpiński PL-09-12-5052 ciemno-nakrap. 1 138,406
Marek Woźniak PL-0414-12-8085 płowa 1 175,179
KLASA SPORT – C R A Z E M : 301,513
Wojciech Roguski PL-010-10-4779 niebiesko-nakr. 0 61,249
Andrzej Leszko PL-0414-12-23833 nieb-nakr-pstra 0 119,957
Andrzej Gajda PL-09-10-7577 niebiesko-nakr. 0 120,307
KLASA SPORT – D R A Z E M : 490,339
Andrzej Gajda PL-09-10-7514 niebiesko-nakr. 1 78,149
Marek i Jacek Karpiński PL-09-09-11767 niebiesko-nakr. 0 135,917
Sławomir Pluta PL-0414-12-7552 niebieska 1 276,272
KLASA SPORT – E (Maraton) R A Z E M : 550,161
Dariusz Korniluk PL-07-12-4223 niebiesko-nakr. 0 128,104
Rafał i Dariusz Guziuk PL-0206-09-4606 nieb-nakr-pstra 0 172,719
Andrzej Leszko PL-0414-12-23856 niebiesko-nakr. 0 249,338
KLASA SPORT – F (Młode) R A Z E M : 29,398
Sławomir Pluta PL-0414-15-4088 niebiesko-pstra 1 9,095
Sławomir Pluta PL-0414-15-9576 niebieska 1 9,245
Sławomir Pluta PL-0414-15-4033 niebieska 1 11,058
KLASA SPORT – G (Roczne) R A Z E M : 133,581
Józef Mućka PL-0468-14-1358 niebiesko-nakr. 1 41,239
Józef Mućka PL-0268-14-8406 niebieska 1 44,839
Mariusz Mikołajczak PL-0441-14-3004 niebiesko-nakr. 1 47,503
KLASA SPORT – H (Dorosłe) R A Z E M : 391,437
Sławomir Pluta PL-0446-13-6870 niebieska 1 68,068
Wojciech Roguski PL-010-12-86 niebiesko-nakr. 1 79,256
Leszek Hulip PL-08-13-183 niebieska 1 244,113
KLASA SPORT – WYCZYN R A Z E M : 28 778,721
Dariusz Korniluk PL-OOO-11-59299 niebiesko-nakr. 1 10 456,320
Andrzej Gajda PL-0468-12-507 niebiesko-nakr. 0 9 691,431
Dariusz Korniluk PL-07-09-8242 niebiesko-nakr. 0 8 630,970

Protokół z Walnego Zebrania Delegatów z dnia 15 marca 2015 r.

Radzyń Podlaski 15.03.2015 r.

 

 

Protokół z Walnego Zebrania Delegatów Okręgu Biała Podlaska
z dnia 15.03.2015 które odbyło się w Radzyniu Podlaskim.

Zebranie otworzył i gości przywitał prezes Okręgu Marek Karpiński zaproponował uczczenie minutą ciszy pamięć kolegów, którzy w ostatnim roku odeszli z naszych szeregów. Następnie zaproponował następujący porządek zebrania (w załączniku nr 1):

 1. Otwarcie zebrania, przyjęcie porządku zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolantów.
 3. Wybór Komisji Mandatowej; stwierdzenie ważności zebrania.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdań:
  • Prezesa z działalności Zarządu,
  • Vice Prezesa ds. Finansowych,
  • Vice Prezesa ds. Lotowych,
  • Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej,
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za sezon 2014
 8. Wybór Komisji Matki
 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyborów Prezesa Okręgu.
 10. Wybór Prezesa Okręgu i ogłoszenie wyników.
 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyborów Zarządu Okręgu, OKR, OKD i delegatów na KWZD.
 12. Wybory Zarządu Okręgu i ogłoszenie wyników
 13. Wybory OKR i ogłoszenie wyników.
 14. .Wybory OKD i ogłoszenie wyników
 15. Wybory delegatów na KWZD i ogłoszenie wyników.
 16. Ukonstytuowanie się zarządu i komisji.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014,
  • nadwyżki/straty bilansowej za rok 2014,
  • organizacji Wystawy Okręgowej.
 18. Przyjęcie preliminarza budżetowego na rok 2015.
 19. Głosowanie zgłoszonych uchwał i wniosków oraz dyskusja.
 20. Zamknięcie zebrania.

Continue reading