Get Adobe Flash player
Kto jest online
Gościmy: 1 Bot

Ireneusz Ślaz

Komunikat w sprawie Lotu Narodowego Bruksela 2022.

  1. Zarząd Okręgu PZHGP Biała Podlaska powołał 2 punkty wkładań. Koszowanie odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku wg porządku:

– punkt wkładań Siedlce ul. Gospodarcza w godzinach 7:30-9:30

Przewodniczący punktu wkładań: ____________

– punkt wkładań Radzyń Podlaski ul. Lubelska 4a w godzinach 9:30-11:30

Przewodniczący punktu wkładań: Daniel Zienkiewicz.

  • Wszelkie zasady rozgrywanych współzawodnictw oraz reguły koszowania zgodne z Regulaminem Lotowo – Zegarowym oraz Regulaminem Lotu Narodowego podanego przez Zarząd Główny PZHGP.

3. Okręg Biała Podlaska rozgrywa swoje współzawodnictwo na zasadach:

– koszować hodowca może dowolną ilość gołębi zgłoszonych na spisie przedlotowym, ale we współzawodnictwie uczestniczy tylko jedną drużyną na zasadzie z pierwszych 5 koszowanych punktuje 3. Gołębie do drużyny nie muszą być z 50. Wszystkie gołębie zakosztowane przez Hodowcę biorą udział w rywalizacji indywidualnej.

– nagrodzone zostaną pucharami i dyplomami: 10 najszybszych gołębi indywidualnie i 10 pierwszych pełnych drużyn 3 z 5.

– Hodowca zgłasza przylot  gołębia do Zarządu Oddziału którego jest członkiem, a ten jest odpowiedzialny za wyznaczenie osoby do umieszczenia danych z przylotu gołębia na stronie internetowej Okręgu. wpisując imię i nazwisko, nr obrączki rodowej gołębia i godzinę przylotu.

  • Utworzona zostanie wspólna lista Rejonu VII Wschód, zwycięzcy zostaną nagrodzeni wg zasad rozgrywanego współzawodnictwa Regionu VII.
  • Utworzona zostanie lista wg Regulaminu Lotu Narodowego zatwierdzonego przez Zarząd Główny PZHGP. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni wg zasad rozgrywanego współzawodnictwa na wystawie Ogólnopolskiej.

Koszowanie na lot San Sebastian

Koszowanie na lot San Sebastian odbędzie się w poniedziałek 27 czerwca w godzinach 8-10 w Siedlcach na ul. Gospodarczej.

Hodowca na koszowanie wraz z gołębiami dostarcza kopię spisu złożonego w macierzystym oddziale z potwierdzeniem szczepienia gołębi. Należy również dostarczyć współrzędne gołębnika i adres hodowcy wraz z numerem kontaktowym.

Koszowanie może odbywać się również na systemach ESK.

Komunikat dla zainteresowanych udziałem w locie San Sebastian.

Organizator lotu i transportu gołębi powiększył ilość miejsc w środkach transportu gołębi na w/w lot, w związku z czym istnieje możliwość zakoszowania gołębi przez hodowców w większej ilości, także tych którzy nie zgłosili tego faktu wcześniej.

Wpłaty koszty transportu można będzie dokonać na miejscu.

Przypomina się hodowcom o dostarczeniu na koszowanie danych położenia gołębnika (współrzędne) oraz danych hodowcy.
Opłata na koszty transportu do punktu koszowania Wilcza 20 zł od hodowcy.

Korekta lotów dalekodystansowych

Z uwagi na konieczność wprowadzenia korekt w planie lotów dalekodystansowych spowodowanych przez czynniki od nas niezależne loty z Wilna i Planicy nie odbędą się.

Prosimy więc o zgłoszenie chętnych na wzięcie udziału w locie z (Kanału La Manche) wybrzeże Francji.
Termin lotu to połowa lipca. Termin zgłoszenia zainteresowanych to koniec kwietnia.

Warunkiem koniecznym do odbycia lotu jest zebranie odpowiedniej ilości gołębi.

Szczegóły w późniejszym terminie.

Z poważaniem Zarząd Okręgu Biała Podlaska.

WZD Okręgu 2022

Walne Zebranie Delegatów Okręgu Biała Podlaska odbędzie się dnia 27 marca 2022 roku o godzinie 10.00 w świetlicy OSP w Żabikowie.

Zapraszamy.

Z poważaniem Zarząd Okręgu Biała Podlaska.

Do dnia 27 marca 2022 roku Zarządy Oddziałów zbiorą chętnych i sporządzą listy imienne z ilością zadeklarowanych gołębi wraz z zebraniem opłat na koszty przewidziane przez organizatora na lot San Sebastian w kwocie 50 zł od sztuki. W Okręgu obowiązuje seria 2/1. W klubie obowiązuje seria wg podanego na ich stronie regulaminu.

Regulamin Mistrzostwa Lotów Dalekich Okręgu PZHGP Biała Podlaska na sezon 2022

  1. W Mistrzostwie może uczestniczyć każdy członek Okręgu który w wyznaczonych terminach złoży spisy gołębi dorosłych i młodych.
  2. Każdy lot będzie się odbywał na zasadach dla niego ustalonych (czyli wg regulaminu dotyczącego tego lotu) z określeniem serii, terminu i punktu wkładań, opłaty za uczestnictwo w locie.
  3. Do Mistrzostwa zaliczane są loty gołębi dorosłych i młodych z których hodowcy zdobywają punkty i najwyższa ich suma decyduje o zdobytych pozycjach.

Nagrodzonych zostanie 3 mistrzów pucharami i dyplomami oraz 10 przodowników dyplomami.

Nagrodzone zostaną trzy najlepsze lotniki dorosłe bez względu na płeć i trzy najlepsze lotniki młode przy rozegraniu 2 lotów gołebi młodych (mode musza mieć 2 konk).

Planowane loty do mistrzostwa:

Loty gołębi dorosłych
Lp.MiejscowośćOdległość kmSeriaPunktyLista
1Wilno lub Planica350 lub 8703/235 lub 90Okr.
2San Sebastian20002/1200Okr.
3Bruksela13005/3130Okr.
4* lot do ustalenia w połowie lipca (jeśli znajdziemy odpowiednie miejsce u organizatora)10003/2100Okr.
5Zeven lub Syke9005/390Okr.
Loty gołębi młodych
1Westerplatte4005/340Okr.
2*Miejscowość w Polsce na kierunku Berlina5505/355Okr.

*miejscowość zostanie ustalona w późniejszym terminie

4. Lista konkursowa wyliczana na 20% bez względu na ilość startujących gołębi.

5. Warunkiem rozegrania mistrzostwa jest odbycie minimum 3 lotów gołębi dorosłych w tym obowiązkowo Bruksela i Zeven lub Syke.

6. Mistrzostwo zaliczane jest do Supermistrzostwa Okręgu Biała Podlaska.

7. Z uwagi na względy organizacyjne możliwa jest zmiana miejscowości i kilometrażu lotów odbywanych z innymi jednostkami lotującymi.