Get Adobe Flash player

WZD Okręgu Biała Podlaska 12.03.2017

Zarząd Okręgu PZHGP Biała Podlaska zaprasza na Walne Zebranie Delegatów Okręgu, które odbędzie się dnia 12 marca 2016 roku o godzinie 10:00 w pizzerii Karczma ul. Lubelska (miejsce to samo co w roku ubiegłym).

Prosimy o powiadomienie wszystkich Delegatów z waszego Oddziału.

Koszty dojazdu Delegatów pokrywają Oddziały.

Przypominam o obowiązku dostarczenia protokołów z załącznikami z Oddziałowych Zebrań Sprawozdawczych w ciągu 14 dni od daty odbycia zebrania.

Za Zarząd
Marek Karpiński

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie zebrania, przyjęcie porządku.
Wybór przewodniczącego zebrania i protokolantów.
Wybór Komisji Mandatowej; stwierdzenie ważności zebrania.
Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
Przedstawienie sprawozdań:
–          Prezesa z działalności Zarządu,

–          Vice Prezesa ds. Finansowych,

–          Vice Prezesa ds. Lotowych,

–          Komisji Dyscyplinarnej,

–          Komisji Rewizyjnej.

Dyskusja nad sprawozdaniami.
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Prezesa i Zarządu.
Podjęcie uchwał w sprawie:
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,

– nadwyżki/straty bilansowej,

– organizacji Wystawy Okręgowej.

Przyjęcie preliminarza budżetowego na 2017 rok.
Głosowanie zgłoszonych uchwał i wniosków oraz dyskusja.
Zamknięcie zebrania.

Dobry Lot!

REGULAMIN OKRĘGOWEJ WYSTAWY GOŁĘBI POCZTOWYCH OKRĘGU BIAŁA PODLASKA 2016 R.

Celem wystawy jest wyłonienie reprezentacji gołębi na wystawę Ogólnopolską.

Organizatorem Wystawy jest Oddział PZHGP 0468 Ł-S-K Wschód

Wystawa Okręgowa odbędzie się dnia 18 XII 2016r. w Sięciaszce k/Łukowa.

 

Przyjęto następujące kryteria oceny, zgodne z wytycznymi PZHGP:

 • Kategoria standard Samiczki– konkursy zdobyte w latach 2015-2016, łącznie 2 000kkm z lotów powyżej 100km, w tym minimum 30%, czyli 700km w 2016r.
 • Kategoria standard Samczyki– konkursy zdobyte w latach 2015-2016, łącznie 2 500kkm z lotów powyżej 100km, w tym minimum 30%, czyli 750km w 2016r.
 • Kategoria standard Młode– 3 konkursy zdobyte w 2016r, łącznie 300 kkm z lotów powyżej 100km.
 • Kategoria sport „A”– samiczki i samczyki- 10 konkursów w latach 2015-2016, minimum 1500kkm z lotów powyżej 100km do 400km, przy uczestnictwie 20 hodowców i 250 gołębi, na bazie 20% konkursów, o najniższym coefficiencie.
 • Kategoria sport „B”- samiczki i samczyki- 8 konkursów w latach 2015-2016, minimum 2800kkm z lotów powyżej 300km do 600km, przy uczestnictwie 20 hodowców i 250 gołębi, na bazie 20% konkursów, o najniższym coefficiencie.
 • Kategoria sport „C”– samiczki i samczyki- 6 konkursów w latach 2015-2016, minimum 3300kkm z lotów powyżej 500km, o najniższym coefficiencie.
 • Kategoria sport „D”– samiczki i samczyki- 11 konkursów w latach 2015-2016, minimum 3500kkm z lotów

Continue reading

Przylot gołębi z lotu Paryż

 

Gołębie wystartowały w dniu 23 lipca o godzinie 12.00.

Ilość gołębi Okręgu Biała Podlaska: 334.

Pierwsze gołębie w naszym Okręgu (wg kolejności przylotu):

 1. Janusz Musiatewicz – 27.07 godz. 10.17.20 O. Parczew
 2. Paweł Kopeć – 27.07 godz. 18.28 O. Parczew
 3. Maciej Kruś – 27.07 godz. 19.00.47 O. Siedlce
 4. Grzegorz Myszka – 28.07 godz. 9.15.25 O. Siedlce
 5. Jarosław Krasuski – 28.07 godz. 13.49.58 O. Siedlce
 6. Tomasz Czarnacki – 28.207 godz. 15.41 O. Parczew
 7. Tadeusz Dąbrowski – 28.07 godz. 16.09 O. Parczew
 8. Jarosław Krasuski – 28.07 godz. 17.52.11 O. Siedlce
 9. Janusz Musiatewicz – 28.07                       O. Parczew
 10. Stanisław Frączek – 29.07 godz. 7.29.36 O. Radzyń Podlaski
 11. Marian Maleszyk – 29.07 godz. 12.55 O.Parczew
 12. Wiesław Zabielski – 29.07 godz. 13.15 O. Radzyń Podlaski
 13. Radosław Hawryluk – 29.07. godz. 14.11 O. Parczew
 14. Czesław Madziarski – 29.07 godz. 16.24 O. Parczew
 15. Krzysztof Rytel – 29.07 godz. 16.30 O. Ł-S-K Wschód
 16. Lesław Centkowski – 29.07 godz. 19.43 O. Biała Podlaska
 17. Stanisław Ludwinowski 29.07 godz. 20.01 O. Parczew
 18. Antoni Brodzki 29.07 godz. 20.06.36 O. Biała Podlaska
 19. Leszek Pawluk 30.07 godz. 6.00 O. Parczew
 20. Stanisław Frączek 30.07 godz. 6.45 O. Radzyń Podlaski
 21. Dariusz Mucha 30.07 godz. 7.25 O. Radzyń Podlaski
 22. Ziemowit Przystupa 30.07.godz. 8.15 O. Parczew
 23. Janusz Musiatewicz 30.07 godz. 8.29 O. Parczew
 24. Lesław Centkowski 30.07 godz. 8.31 O. Biała Podlaska
 25. Jan Wojciechowski 30.07 godz. 9.39 O. Parczew
 26. Janusz Musiatewicz 30.07 godz. 12.05 O. Parczew
 27. Stanisław Frączek 30.07 godz. 17,43 O. Radzyń Podlaski

Regulamin Międzyokręgowego Charytatywnego lotu – Paryż 2016

Komunikat

Regulamin Międzyokręgowego Charytatywnego lotu – Paryż 2016

 

Miejsce odlotu:            Paryż – Francja

Data lotu:                   23.07.2016

 

Udział może wziąć każdy Hodowca członek Okręgu Biała Podlaska dowolną ilością gołębi znajdujących się na spisie.

Obowiązuje seria 3 z 5 pierwszych zakoszowanych.

Nagrodzone zostaną 3 serie-puchar i dyplom, miejsca 4-10 statuetka i dyplom.

Indywidualnie nagrodzone zostaną gołębie bez względu na to czy zostały wytypowane do serii czy nie.

Nagrody indywidualne: 5 pierwszych – puchar i dyplom, miejsca 6-15 dyplom.

Nagrodzone zostaną tylko pełne serie. Nagrody ustalone zostaną na podstawie okręgowej listy konkursowej.

Nagrody zostaną wręczone na wystawie Okręgu Biała Podlaska w grudniu 2016.

Pierwszego gołębia i pełną serię hodowca zgłasza na nr. Tel. 509 225 990